Vuslat

Yine ulaşamadı gönül sana, her gece meftun hasret gözyaşlarına.
Vuslatın gelir mi beriye acaba her bir gece.
Dilim lal olmuş sevdana gönlüm bülbül.
Seninle Uyumak, sensiz uyanmak ve yine sana kavuşamamak…

Ey Zat-ı Rahim!
Ey Zat-ı Rahman!
Ey Azametine kendisinden başka her şeyin boyun eğdiği Zat-ı Cebbar!
Ey Varlığından başka her şeyin kendisine muhtaç olduğu Zat-ı Samed!

Geçmişte yarattığın ve gelecekte yaratacak olduğun her gece ve gündüzün sayısı adedince, en mübarek, en güzel hamd ve sena ile seni tesbih eder ve her türlü eksiklikten münezzeh ederiz.