Ayine-i Ervah

Bilmediğimi bellediğimde, vardım farkına!

Perdenin gölgesinde, karanlıkta saklıydı…

Bir gün geçmedi ki üzerinden. Söneyim!

Katre katre olmuştu karanlık çökmüş üst üste,

Yıkılmıştı gök kubbe, bedenim karanlık içinde.

Meğer bir yitikmişim alem-i ervahta…