Kalbin Fısıltısı

Hamd Alemleri yaratıp, dünya içerisinde beşeri yeryüzüne indiren ve arzı ayaklarının altında emin kılan Allah’a mahsustur. O Rahim ki kulunu kasvet kuyularında imtihan eder de, Fettah ismi ile tecelli edip aydınlıklara çıkarır. O Rab ki, kulunu karşılıksız sever ve çabucak razı olur. O Tevvab ki, tövbeyi kabul ederde, tevbe eden kulunu çok sever. O Rahman ki, kuluna nimet verir ve onu gözetir. O Rezzak ki, geceden gündüze ulaşan, gündüzden geceye ulaşan her canlının rızkını tayin ve taksim eder. O Samed ki, kendisinden başka herkes onun varlığına muhtaç olmasın. O Subhan ki, yarattığı hiç bir varlık O’nu varlığında yada dilinde yahut cisminde veya kalbinde tesbih etmesin. O Azim ki, Azameti karşısında hiç bir şey O’na boyun eğmesin. O Rauf ki, kulunu yaratır, ona nimet verir, ona günah ve sevap yollarını açar. Sevaba on, günaha tek misli yazar. Yazar da tövbeyle o günahı da sevaba çevirir.

Rabbiş-rahli sadri ve yesirli emr-i vahlul ukdaten min lisan-i yefkahu kavli.

Ey Rabbim; Beni müslüman olarak yarattığın ve bana sana ibadet etme fırsatı verdiğin için, geçmişte yaratmış olduğun ve gelecekte yaratacak olduğun bütün mahlukata verdiğin nimetlerin sayısı adedince, Senin katındaki hiç bir kula nasip olmamış en güzel hamd ve senalar ile seni tesbih ederiz. Aynı sayı adedince Habibin iki cihan serveri, gönlümüzün sultanı, efendimiz Muhammed (sav)’e, Al-i Ashabına, pak zevcelerine ve zürriyetine selam ve salat ederiz.

Ey arşı taşıyan meleklerin Rabbi olan Allah’ım, ben şahadet ederim ki senden başka hakkı ile ibadet edecek başka bir ilah yoktur. Beni sen yarattın ben senin aciz mi aciz bir kulunum. Ey Rabbim, Sana ve Rasulüne verdiğim ahdim ve sözüme gücüm yettiğince Senin iznin ve inayetin dahilinde sahip çıkıyorum. Ey Mevlam, Günahlarımın şerrinden sana sığınıyorum. Üzerime olan nimetlerini ikrar ediyor, günahlarımı ise en küçüğünden en büyüğüne kadar itiraf ediyorum. Ey geceden gündüzün aydınlığını söküp çıkaran Allah’ım, günahlarımı affet. Şüphesiz günahları senden başkası affedemez.

Ey Mülkün Sahibi olan Allah’ım, Şeytanların yanımda bulunmasında sana sığınırım. Onların vesvelerine nefsimin kanmasında sana sığınırım.

Ey Ya Zel Celal vel İkram, nefsim karşısında beni Elif’in gibi dimdik kıl.

Ey bilinenlerin, bilinmeyenlerin, ezelin ve ebedin ilmini kendisinde bulunduran Allah’ım, bana bu dünyada ve ahirette afiyet ver.

Ey Hayy olan Rabbim, Şu kısacık ömür yolunda, bildim ki nefsim yoldaş bana. Ne yoldaş ki önü uçurum ardı uçurum. Sağı uçurum solu uçurum. Ben bildim ki, Ölüm hak, Kabir hak, Sual Hak, Mizan Hak, Sırat Hak, Cehennem Hak, Cennet Hak, Firdevs Hak.

Ey Rabbim, benim kalbimi ve nefsimi hak yolunda sabit kıl.

Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam…

 

İdris Oğuz Müslüman

 

imza